MUZEUL DE ARTĂ „ION IRIMESCU”

cropped-muzeul-de-arta-ion-irimescu-dupa-reabilitare

Acest blog are caracter informativ și utilizează informații oficiale.

Muzeul de Artă „Ion Irimescu”
str. M. Eminescu, nr. 2
tel. 0230-238.040

facebook.com/MuzeulIrimescu/

Program de vizitare: 

Marţi – Duminică: 8.00 – 16.00

Taxe de vizitare (2019): 

  • 4 lei: preşcolari/ elevi;
  • 6 lei: studenți / pensionari:
  • 10 lei: adulţi;

Abonamente anuale (2019):

  • 10 lei: elevi;
  • 25 lei: adulți.

GRATUIT: Invitaţi speciali;

Participanţi la evenimente;

Angajaţi din Reţeaua Naţională a Muzeelor din România;

Participanţi la Proiecte/ Programe/ Parteneriate/ Convenţii/ Donatori.

Taxa foto/video (2019): 152 lei

Muzeul de Artă ,,Ion Irimescu” din Fălticeni, reprezintă cea mai bogată colecţie de autor din România şi una dintre cele mai reprezentative  pe plan european.

Cuprinzând 314 sculpturi şi peste 1000 de lucrări de grafică şi desen, alături de biblioteca personală a artistului, cu albume de artă, cărţi rare şi tratate de artă, la care se adaugă locuinţa personală a maestrului din ultimii ani ai vieţii sale  pământeşti şi o valoroasă  pinacotecă, acest ,,pantheon al artei”contribuie la  integrarea sevelor acestui binecuvântat colţ din Ţara de Sus în circuitul valorilor spirituale universale.

Vizitatorii ce-i trec pragul descoperă cu surprindere un topos încărcat de bogăţie şi emoţie artistică, un loc atemporal, de serenitate şi frumuseţe, la mijloc de  ,,grădină a liniştii” sadoveniene.

Supranumit ,,sculptor de suflete”, Ion Irimescu ne înfăţişează idei, sentimente, aspiraţii universal umane, pendulând între ,,statornicie şi zbor”(Ghe. A.M.  Ciobanu). Prezent prin opera sa, artistul ne invită, cu blândeţe şi înţelepciune, cu sinceritate şi căldură sufletească, să descoperim împreună şi să trăim o experienţă a detaşării de zbuciumul lumescului invaziv, o experienţă a regăsirii de sine şi a comuniunii cu Dumnezeu şi cu semenii.

Fondat în vremuri de restrişte pentru neamul românesc, deschis publicului la 10 februarie 1975, muzeul deţine mai bine de jumătate din operele maestrului şi ne reliefează crezul său artistic.

Dăltuite în bronz, marmură,  lemn, ghips, ceramică, etc. lucrările artistului ne invită să descoperim sensurile încifrate în formele plastice, în teme predilecte precum dragostea maternă şi muzica, alături de o multitudine de teme istorice, filosofice, religioase, etc. închegate  într-un stil original şi inconfundabil.

Gestul artistului de a dona urbei natale  o parte reprezentativă a strădaniilor sale creatoare îi conferă acesteia o aură de nobleţe  spirituală, fiind comparabil cu  cel al lui Dante şi Michelangelo pentru nemuritoarea lor Florenţă.

(Muzeograf – prof. Marius Dăscălescu)

INFORMAȚII DETALIATE DESPRE MUZEU ȘI EVENIMENTELE EXPOZIȚIONALE